Hem

Svenssons Maskinstation & Verkstad AB

Vi utför bl.a.:
Maskinstationskörningar
Enterprenadkörningar
Div. Verkstadsarbeten
Lastbilstransporter, bla spannmålstransporter
Service på mobila AC-anläggningar mm.
(Ackrediterad av Swedac nr. 5117)
Brandskyddskontroll på maskiner

Vi är medlemmar i:

sla