Sprutning

Växtskyddsarbeten i Raps m.fl. grödor. Danfoil spruta med stor frigångshöjd.+ Traktor med stor frigångshöjd vid behandling i blommande raps, Övriga grödor användes även en Moteska spruta. Stor kapacitet. Försäljning av växtskyddsmedel.