Sprutning

9012324963

Växtskyddsarbeten i Raps m.fl. grödor.

Danfoil spruta med stor frigångshöjd.+ Traktor med stor frigångshöjd vid behandling i blommande raps,
Övriga grödor användes även en Moteska spruta.
Stor kapacitet.

Försäljning av växtskyddsmedel.