20200505_233718

Även gamla harvar kommer till nytta när det är små efa-arealer