20200509_161454

Då vi inte kunde få ner frömängden tillräckligt mycket för lussernen och vitklövern blev det till att blanda i gammalt rajgräs som utfyllnad.