20200511_233224

Lastrummet på Lisa Lehmann blev tillslut fullt med 4300 ton stärkelsevete.