Helt plötsligt hade vi en ny betleverans, konstigt hur leveransplanen kan ändra sig så snabbt. Med ”rens”lastaren på plats fick det gå undan att täcka av.