Då sällar vi oss till den gruppen lantbrukare som försöker vattna fram en bra ve…


Då sällar vi oss till den gruppen lantbrukare som försöker vattna fram en bra veteskörd.

På fältet växer Kask stärkelsevete som i snitt fått 200kg N/ha. Innan vattningen drogs igång svampbehandlade vi med Revytrex. Nu blir det vara att vänta och se vad bevattning kan ge.
Source