Efa-arealer och båtlastningar

Sedan sist är det mycket som har hänt. Efa-arealerna har blivit sådda, BM-agri har haft tre båtar i Trelleborgs hamn som vi har haft nöjet att hjälpa till med, nya bakdäck har kommit hem till rapiden och rapsen har blivit svampbehandlad.

Trailern tippar i hamnen
Även gamla harvar kommer till nytta när det är små efa-arealer
Den gamla Nordsten såmaskinen fick tjänstgöra
Då vi inte kunde få ner frömängden tillräckligt mycket för lussernen och vitklövern blev det till att blanda i gammalt rajgräs som utfyllnad.
Lastrummet på Lisa Lehmann blev tillslut fullt med 4300 ton stärkelsevete.
12 nya däck hemma till Rapiden