Produktiv lördag! Kom igång med toppgiva på veten. 58 ha fick de sista 20-45 ki…

Produktiv lördag!
Kom igång med toppgiva på veten. 58 ha fick de sista 20-45 kilo N/ha. Då vi inte har för avsikt att köra ut kalksalpeter gäller det att komma igång i tid.

I övrigt är nu slåtterkrossen genomgången och det börjar dra ihop sig till grässkörd.


Kan være et billede af græsKan være et billede af græs


Source