Sista frostnatten?

När vi nu fick ytterliggare en frostnatt var det bara att passa på. Andra givan på rapsen är nu ute. Innan frosten släppte hade vi tid att köra över 40ha och under eftermiddagen 50ha ytterliggare. Nu får slungan tvättas och kopplas av så att Claasen kan kopplas framför harven.