Trösket är igång

Nu har årets tröskning dragit igång och de första 16 hektaren vinterkorn är tröskade med en vattenhalt på 14 %.