Vårens nyheter

Våren börjar närma sig och vi har gjort lite förbättringar i maskinparken. Nytt för säsongen är:

  • GPS utrustning av traktorer för rapidsådd, betsättning, sådd av fånggröda och sprutning.
  • Ny Danfoilspruta, 24 m, för sprutning med låg vätskemängd vilket passar för nya Betanal Power. Givetvis har vi även i fortsättningen möjlighet att spruta med normal vätskemängd, då med Moteskasprutan.
  • Ringvält med utrustning för att så fånggröda.